Maasheggen
Maasheggen
Maasheggen
Maasheggen

Maasheggen

Als u De Meerstoel verlaat, komt u direct terecht in het Maasheggenlandschap. Dit unieke landschap strekt zich aan de westzijde langs de rivier uit, van Vierlingsbeek tot voorbij Oeffelt. De Meerstoel ligt er dus letterlijk middenin. Deze bijzondere en karakteristieke heggen zijn in 2015 op de lijst van Unesco van immaterieel erfgoed geplaatst.

Het eeuwenoude landschap is uniek in West-Europa. De Maasheggen vormen een bijzonder ecosysteem waar een aantal zeldzame planten- en diersoorten voorkomen; er komen bijvoorbeeld dassen voor en de dichte heggen vormen ook een prima broedplaats voor allerlei vogels.
De Maasheggen zijn door de meanderende Maas met behulp van boeren gevormd. De meidoornhagen, die het landschap typeren, werden gevlochten en dienen o.a. om het vee in te scharen, roofdieren buiten te houden en bij hoogwater de afzetting van vruchtbare klei te bevorderen.

Tegenwoordig wordt dit unieke landschap door de overheid in stand gehouden. Ieder jaar is er een Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten. Wandel door deze mooie omgeving en ben je bewust van de rijke historie van de eeuwenoude Maasheggen, zo heeft zelfs Julius Caesar over De Maasheggen geschreven.